http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada proporcjonalności i przejrzystości

203

Część pierwsza

 

Powinnością zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. Aby ten cel osiągnąć, należy stosować zasady udzielania zamówień, określone w Prawie zamówień publicznych.

 

Wprowadzenie

W okresie przedakcesyjnym, na podstawie art.16 ustawy o zamówieniach publicznych stosowane były dwie zasady udzielania zamówień, tj.:

  • traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienia publiczne oraz
  • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

W ramach przygotowań do akcesji, w dniu 2 marca 2004 roku, weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień zostały przeniesione do art. 7 ust.1 ustawy. Przepis ten utrzymał jednak przedakcesyjne status quo w zakresie zasad, mimo że treścią art.2 dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, rozszerzono katalog unijnych zasad udzielania zamówień, o zasadę przejrzystości”.

Józef Górny

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx