http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiana treści SIWZ. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów. Realizacja umów w okresie pandemii.

40

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

 

  • Zamawiający w trakcie zadawania pytań i odpowiedzi do SIWZ znacznie zmodyfikował swoje pierwotne wymagania, a nawet je zawęził w sposób uniemożliwiający złożenie oferty przez innych oferentów. Mamy wrażenie, iż odpowiedzi „Tak potwierdzamy” na pytania jednego z oferentów w sposób ukryty zawężały parametry do jednego rozwiązania /urządzenia. W związku z tym mamy pytanie, czy zamawiający może dowolnie zmienić wymagania i co możemy w takiej sytuacji zrobić?
  • Zamawiający wezwał innego wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp tj. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazu usług i dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, mimo, iż wcześniej dostarczył on zmieniony wykaz wraz z nowymi referencjami. Czy działanie zamawiającego było prawidłowe, czy możemy się odwołać od wyboru oferty najkorzystniejszej?
  • Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju mamy problem z wykonaniem umów w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony nie chodzi tylko o zmianę terminów wykonania umowy polegających na potrzebie ich przedłużenia, ale także zmianę wynagrodzenia z uwagi na obecną nierentowność utrzymywania kadry, która nie świadczy usług opieki z powodu odmowy podopiecznych po stronie zamawiającego. Nasze pytanie zmierza do ustalenia, czy zamawiający powinien wypłacić pełne wynagrodzenie z tytułu umowy, która z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy (gotowość jego kadry) nie może być realizowana w pełnym wymiarze i zakresie?

 

Na pytania Czytelników odpowiada Magdalena Marciniak, radca prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx