http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UNIA STAWIA NA PARTNERSTWO

42

KE w nowej perspektywie budżeto­wej stawia na Partnerstwo Publicz- no-Prywatne (PPP), tymczasem – zdaniem prezesa europejskiego fun­duszu Marguerite, Łukasza Dziekoń- skiego – ten model w projektach współfinansowanych ze środków UE w Polsce nie jest zbyt popularny Marguerite – Europejski Fundusz Energii, Zmian Klimatu i Infrastruk­tury 2020 – jest pierwszym przedsię­wzięciem z finansowym udziałem KE. Udziałowcami funduszu – oprócz Komisji – są banki z pięciu krajów, w tym PKO BP oraz EBI. Ro­la Komisji w funduszu polega przede wszystkim na odblokowywaniu dla inwestycji różnych obszarów rynku szeroko pojętej infrastruktury, a pre­ferowanym modelem finansowania ma być PPP W ocenie prezesa Mar­guerite, Partnerstwo Publiczno-Pry- watne w Polsce jest realizowane w niewielkim stopniu i najczęściej przy małych projektach, a właśnie taki model będzie najbardziej prefe­rowaną metodą finansowania. W Polsce Marguerite zaangażował już 53 miliony euro w projekty war­tości około dwóch miliardów zło­tych. W perspektywie dwóch, trzech lat fundusz chce to podwoić i posia­dać 12 inwestycji w portfelu. Przy­kładem, gdzie fundusz Marguerite jest partnerem finansowym w sys­temie PPP, jest zaawansowany już projekt spalarni śmieci w Poznaniu, który ma kosztować 725 mln zł.

Powiązane artykuły

Źródło: wnp.pl za PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx