CO W SPRAWIE BUDOWY S17?

46

Piętnaście firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina a granicą wo­jewództw mazowieckiego i lubel­skiego. Wśród nich są firmy z Polski, Europy i Azji. Przetarg na zaprojek­towanie i budowę blisko 37 kilome­trowego odcinka drogi ekspresowej S17 podzielono na trzy części: od wę­zła Lubelska (bez węzła) do począt­ku obwodnicy Kołbieli (o długości ok. 15,2 km), obwodnicę Kołbieli (ok. 8,7 km), oraz od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Gar­wolina (ok. 13 km). Do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert zo­staną zaproszeni wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację do­starczonych wniosków Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w 2014 roku, a realizacja inwestycji potrwa od 34 do 37 miesięcy od pod­pisania umowy. Natomiast kierowcy będą mogli skorzystać z trasy naj­wcześniej w II kwartale 2018 roku.

Źródło: gddkia.gov.pl