http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Usprawnienie pracy Izby

40

Z Pawłem Trojanem, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczejrozmawia Anna Nalewajska

Powiązane artykuły

Jakie cele stawia Pan sobie na początku sprawowania funkcji prezesa KIO? Co chciałby Pan osiągnąć podczas trzyletniej kadencji?

W obecnej chwili, ze względu na ilość napływających odwołań i wagę problemów stanowiących przedmiot środków ochrony prawnej, istotne jest podjęcie działań zmierzających do usprawnienia pracy Izby. Obecnie, pomimo trwającej rekrutacji, rysuje się problem zbyt małego składu osobowego. Istotne jest również zintensyfikowanie i zmiana modelu szkoleniowego członków Izby oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji, obejmującej bieżące problemy orzecznicze. To jednak wymaga odciążenia członków Izby od bieżących prac, aby można było skutecznie planować i organizować działalność zmierzającą do podnoszenia kwalifikacji jej członków, w tym częściej organizować np. narady orzecznicze. Działalność ta nie może dezorganizować prac Izby – a tak się obecnie dzieje.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx