Wartość zamówienia – dzielić czy sumować

29

Niedawne wejście w dwudziesty pierwszy rok polskiego systemu zamówień publicznych, obok szeregu refleksji dotyczących jego stanu dzisiejszego, wydaje się dobrą okazją do przypomnienia podstawowych zasad, które po stronie zamawiającego rządzić mają fazą poprzedzającą udzielenie zamówienia publicznego. Niektóre z nich zostały zapomniane, zaś kilka ważnych uległo interpretacyjnym zniekształceniom.