http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Warunki udziału w postępowaniu charakterystyczne dla robót budowlanych – Część pierwsza

54

Zamówienia na roboty budowlane stanowią obecnie największy udział w kwocie zamówień publicznych. Z danych zawartych w sprawozdaniu prezesa UZP wynika, że w 2017 stanowiły 44% ogólnej kwoty zamówień, i wartość ta charakteryzuje się tendencją wzrostową.

Aby efektywność realizacji inwestycji budowlanych była wysoka z jednej strony musi zostać zachowana szeroka konkurencyjność, z drugiej strony do realizacji zamówienia powinien zostać wybrany wykonawca zdolny do należytego wykonania kontraktu.

Jednym z podstawowych kroków zmierzających do wyboru wykonawcy jest więc określenie warunków udziału w postępowaniu. Stanowią one bowiem jeden z kluczowych aspektów powodzenia przedsięwzięcia budowlanego. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało charakterystyce procedur zmierzających do zawarcia kontraktów budowlanych w tym zakresie, z wykorzystaniem doświadczeń jednego z największych podmiotów zamawiających w Polsce, działającym w branży inwestycji infrastrukturalnych…

Agata Hryc – Ląd

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx