Wspólny udział w postępowaniu wykonawców korzystających ze zwolnienia od podatku VAT

36

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona od podatku VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

Przepis art. 113 ust 1 jest jednym ze szczególnych uproszczeń podatkowych dla drobnych przedsiębiorców. Ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę możliwość wyboru tj. skorzystania ze zwolnienia dokonywanej przez nich sprzedaży z podatku od towarów i usług lub też rezygnacji z takiego zwolnienia, co oznacza posiadanie przymiotu podatnika (w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego)…

Włodzimierz Dzierżanowski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis