Ważne środowisko wymiany myśli oraz poglądów

57

Ewa Ropka

 

Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca serdecznie gratulując Redakcji, chciałabym jednocześnie wszystkim współtworzącym czasopismo i wszystkim Czytelnikom złożyć życzenia dalszych sukcesów w tworzeniu ważnego środowiska wymiany myśli oraz poglądów, dotyczących zamówień publicznych. Tak postrzegam główną rolę specjalistycznego czasopisma, jakim jest DORADCA.

Równie ważne jest to, że stanowi on bogate źródło wiedzy oraz systematyzowania informacji nt. zamówień publicznych, przy czym największym atutem jest tu szybkie reagowanie Redakcji i Autorów miesięcznika na aktualne problemy zamawiających i wykonawców oraz zagadnienia dotyczące procesów zachodzących na rynku zamówień publicznych.

System zamówień publicznych jako element systemu gospodarczego państwa cechuje się wysoką dynamiką zmian związanych z bieżącą sytuacją rynkową i dostosowaniem do niej celów podmiotów funkcjonujących w tym systemie. Wymusza to ciągłe nastawienie osób zaangażowanych w procesy zamówień publicznych na wykorzystanie dostępnych mechanizmów prawnych i różnych sposobów zarządzania procesami zamówień publicznych, które pozwolą efektywnie zrealizować formalne procedury.

Omawiane zagadnienia wymagają niejednokrotnie zredefiniowania i poszukiwania nowych pól interpretacji, a czerpanie z  dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny zawsze wymaga nałożenia filtra aktualnego otoczenia prawno-gospodarczego. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.