http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wieloetapowość procedury dialogu konkurencyjnego – wada czy zaleta?

156

Wprowadzone nowelizacją z lipca 2016 r. zmiany w zakresie dialogu konkurencyjnego miały na celu m.in. zwiększenie zainteresowania zamawiających udzielaniem zamówień publicznych w tym trybie. Po upływie dwóch lat od wejścia w życie zmian, odsetek takich postępowań wciąż jest bardzo niski.

Podstawowe założenia dialogu konkurencyjnego

Dialog konkurencyjny jest szczególną procedurą udzielenia zamówienia publicznego służącą wyłonieniu wykonawcy dla zamówień wyjątkowo złożonych, w których zamawiający potrzebuje informacji od uczestników rynku dla sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z pkt 42 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych: „Państwa członkowskie powinny mieć możliwość, by przewidzieć stosowanie procedury konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego w różnych sytuacjach, w których procedura otwarta lub ograniczona bez negocjacji prawdopodobnie nie przyniosą zadowalających wyników w zakresie zamówień. Dialog ten okazuje się użyteczny w przypadkach, w których instytucje zamawiające nie są w stanie zdefiniować sposobu zaspokojenia swoich potrzeb ani ocenić, co może zaoferować im rynek pod względem rozwiązań technicznych, finansowych lub prawnych. Do takiej sytuacji może dojść w szczególności w przypadku projektów innowacyjnych, realizacji dużych projektów zintegrowanej infrastruktury transportowej, dużych sieci komputerowych lub projektów wymagających złożonego i ustrukturyzowanego finansowania.”

W procedurze dialogu konkurencyjnego zamawiający ma zatem możliwość uzyskania informacji od wykonawców na temat sposobów zaspokojenia…

Julia Jarnicka

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx