http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WSKAŹNIKI PODATKOWE DLA JST

40

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw. Posłużą one do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2016 r. Dane udostępnione przez resort finansów zawierają wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2015 r. dla gmin, powiatów i województw. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2014 r. wg stanu na 30 czerwca 2015 r. Według wyliczeń ministerstwa, w 2016 roku wskaźnik gminny Gg dla kraju wyniesie1.514,27; wskaźnik powiatowy Pp dla kraju 199,59, a wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju 137,78. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Powiązane artykuły

źródło: Serwis Samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx