http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

46

Często wymagania zamawiającego, a w szczególności warunki udziału w postępowaniu, nie pozwalają wykonawcy na samodzielne ubieganie się o pozyskanie zamówienia. Jeśli są one określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz niezbędny do oceny zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, nie mogą być skutecznie kwestionowane przez wykonawców.

 

Marzena Jaworska

Mateusz Kordowina

            Zasadą jest, że wykonawcy mogą połączyć swój potencjał i wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, również po to, by powiększyć swoje dotychczasowe doświadczenie o nabyte podczas wspólnej realizacji zamówienia i móc powoływać się na nie w całości w przyszłych postępowaniach. Jednak zasada ta nie jest bezwarunkowa i nie może być automatycznie stosowana w przypadku każdego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx