Wybór wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 – podstawowe problemy wykładni

36

Ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. wprowadziła nowy przepis art. 22 ust. 5, zgodnie z którym warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.