WYKONAWCY A1, A2 i A4 BĘDĄ NAPRAWIAĆ SZCZELINY

32

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wezwała wszystkich wykonawców, którzy budowali autostrady A1, A2 i A4 do usunięcia szczelin na budowanych odcinkach autostrad. Pęknięcia nie powstały na skutek niskich temperatur, ale w 90 proc. są wynikiem zaniedbań wykonawców i błędów w sztuce budowlanej. Po szczegółowych analizach GDDKiA informuje, że szczeliny powstały m.in. w wyniku uszkodzeń mechanicznych i wskazują wyraźnie na karygodne błędy w metodologii prowadzenia prac budowlanych i uchybienia wobec sztuki budowlanej. Wykonawcy zostali zobowiązani do inwentaryzacji spękań wraz ze szczegółową dokumentacją  oraz określenia rozmiarów uszkodzeń. Dodatkowo, oprócz przygotowania dokumentacji, mają zabezpieczyć szczeliny, opracować programy naprawcze, według których, po zatwierdzeniu będą usuwać wykryte wady.