Wyłudzenie dotacji lub zamówienia publicznego finansowanych ze środków europejskich

68

Część czwarta

 

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Uwagi wstępne

Zamówienia publiczne najczęściej udzielane są w formie procedury przetargowej, a podstawowym zadaniem przepisów Pzp jest zapewnienie bezstronności i prawidłowości postępowania o zamówienia publiczne. Procedura ta jest zatem tak sformalizowana, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego z zachowaniem jak najniższej ceny. Zamówienia publiczne niestety stanowią obszar, który daje szerokie pole do działań przestępnych.

 

Typowe mechanizmy przestępne związane z zamówieniami publicznymi stanowią:

  • oszustwo przetargowe (art. 297 § 1 Kk),
  • zakłócenie przetargu publicznego (art. 305 Kk), nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązku i wyrządzenie tym zachowaniem szkody majątkowej (art. 296 Kk),
  • nadużycie funkcji publicznej poprzez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 Kk),
  • sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 228 Kk),
  • przekupstwo (art. 229 Kk),
  • płatna protekcja (art. 230a Kk).

 

Niniejsza praca skupia się na charakterystyce przestępstwa z art. 297 Kk, jednakże należy mieć na uwadze, że z zamówieniami publicznymi związane są liczne, inne przestępstwa zawarte w ustawie karnej, które często stanowią drogę do bezprawnego uzyskania zamówienia publicznego. Podstawowym zadaniem przepisów zawartych w Pzp jest zapewnienie bezstronności i prawidłowości postępowania o zamówienia publiczne. (…)

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.