http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

O wnoszeniu odwołań dotyczących czynności materialno-prawnych zamawiającego

25

Spośród przesłanek umorzenia postępowania odwoławczego, zgrupowanych w art. 568, na szczególną uwagę zasługuje przepis pkt 2, a więc wszelkiego rodzaju przypadki, w których dalsze postępowanie procesowe staje się zbędne lub niedopuszczalne z przyczyn innych, niż cofnięcie odwołania bądź uwzględnienie odwołania w sytuacjach wskazanych w art. 522 Pzp.

 

Uwagi wstępne

Z pewnością trwała utrata zdolności procesowej i brak następców prawnych będzie stanowiła tego rodzaju przypadek. Moim zdaniem ta przesłanka umorzenia może mieć zastosowanie na przykład w razie wykreślenia spółki z o. o. (będącej odwołującym) z rejestru przedsiębiorców KRS na skutek uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po przepis sięgniemy także w razie śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (będącej odwołującym) i niepozostawienia przez nią następców prawnych zdolnych do realizacji danego zamówienia.

W praktyce występują przecież najróżniejsze scenariusze, stąd też pozostawienie Krajowej Izbie Odwoławczej otwartej przesłanki umarzania postępowania odwoławczego należy przyjąć z uznaniem. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Stan faktyczny
  • Interpretacja stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx