Wymóg osobistego wykonania kluczowych zadań

28

Aktualnie obowiązująca ustawa, podobnie jak poprzednia, zawiera uprawnienie zamawiających do wymagania od wykonawców ubiegających się o uzyskania zamówienia osobistego wykonania kluczowych zadań. Jednakże dopiero przepisami nowej ustawy dokonano poprawnej implementacji przepisów prawa unijnego – art. 63 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Pomimo, iż powyższe regulacje funkcjonują już od wielu lat nadal, jak się okazuje, wzbudzają wątpliwości, zwłaszcza wykonawców, co do uprawnienia zamawiającego do ukształtowania takiego wymagania. Omówienie tej problematyki dokonam w oparciu o konkretny przykład, w którym skupiło się także kilka innych, równie istotnych kwestii, mających wpływ na przebieg postepowania o udzielenie zamówienia.

 

WPROWADZENIE

Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy odnoszące się do kwestii uprawnienia zamawiającego do sformułowania wymagania dotyczącego osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia ujęte zostały dwoma przepisami: (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WYMÓG OSOBISTEGO WYKONANIA KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
  • KONKLUZJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.