http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wymóg osobistego wykonania kluczowych zadań

54

Aktualnie obowiązująca ustawa, podobnie jak poprzednia, zawiera uprawnienie zamawiających do wymagania od wykonawców ubiegających się o uzyskania zamówienia osobistego wykonania kluczowych zadań. Jednakże dopiero przepisami nowej ustawy dokonano poprawnej implementacji przepisów prawa unijnego – art. 63 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Pomimo, iż powyższe regulacje funkcjonują już od wielu lat nadal, jak się okazuje, wzbudzają wątpliwości, zwłaszcza wykonawców, co do uprawnienia zamawiającego do ukształtowania takiego wymagania. Omówienie tej problematyki dokonam w oparciu o konkretny przykład, w którym skupiło się także kilka innych, równie istotnych kwestii, mających wpływ na przebieg postepowania o udzielenie zamówienia.

 

WPROWADZENIE

Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy odnoszące się do kwestii uprawnienia zamawiającego do sformułowania wymagania dotyczącego osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia ujęte zostały dwoma przepisami: (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WYMÓG OSOBISTEGO WYKONANIA KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
  • KONKLUZJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx