Komunikacja w zamówieniach publicznych

31

Komunikacja jest kluczowym problemem zamówień publicznych. Jednak nie tylko i nie przede wszystkim na płaszczyźnie technologicznej. Ważniejszy jest poziom psychologiczny i socjologiczny. Na ile prawdziwa komunikacja jest ważna wskazuje choćby fakt, iż dotyczą jej cztery z trzydziestu kompetencji nabywców publicznych opisane w Europejskich Ramach Kompetencyjnych Nabywców Publicznych ProcurCompEU. Oznacza to, że umiejętności komunikacyjne są cztery razy ważniejsze od znajomości prawa krajowego i unijnego.

 

Umiejętności komunikacyjne

Na początek kompetencja ogólna, dotycząca wszystkich interesariuszy, a mianowicie umiejętności komunikacyjne.

Komunikacja opiera się na wykorzystaniu dostosowanych kanałów komunikacji (ustnej, pisemnej, elektronicznej) w celu dostarczenia odpowiednich i dokładnych informacji zgodnych z zasadami zamówień publicznych dotyczącymi równego traktowania, przejrzystości i poufności. W takich działaniach nabywcy publiczni muszą zrozumieć podstawową motywację wewnętrznych (np. członków zespołu zakupowego) i zewnętrznych (np. wykonawców) interesariuszy oraz dostosować medium i przekaz do grupy docelowej. Na poszczególnych poziomach kompetencja ta wymaga: (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Relacje z klientami
  • Współpraca

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.