http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyniki ankiety jubileuszowej

48

W związku z dwusetnym wydaniem miesięcznika „Zamówienia Publiczne DORADCA”, który ukazał się w grud­niu ub.r., Redakcja zwróciła się do Państwa za pośrednictwem strony internetowej z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej nasze­go pisma. Swoją opinię można było wyrazić od połowy grudnia ub.r. do połowy lutego bieżące­go roku.

Ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem na­szych Czytelników, bowiem uzyskaliśmy ponad czte­rysta Państwa wypowiedzi. Wszystkim, którzy ze­chcieli przedstawić swoje zdanie na temat naszego miesięcznika, a zwłaszcza publikacji zamieszczanych na jego łamach w przeszłości i obecnie – serdecznie dziękujemy.

 

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

W rankingu autorów publikacji, które były zamieszczane w dwustu minionych numerach Doradcy i zostały ocenione jako najbardziej przydatne w Państwa codziennej pracy, zdecydowanie zwyciężył Janusz Dolecki, za którym opowiedziała się blisko połowa (47%) respondentów. Przypomnijmy, że do chwili obecnej na łamach naszego miesięcznika ukazało się ponad 100 publikacji jego autorstwa.  

Na pozycji drugiej uplasował się Andrzej Banaś, na którego wskazała prawie dokładnie jedna trzecia (nieco ponad 33%) uczestników ankiety. Przypomnijmy, iż jest on autorem ponad 130 publikacji, w większości felietonów z cyklu „Obserwacje”, ale także szeregu artykułów eksperckich. Przypomnijmy także, iż zarówno on, jak i Janusz Dolecki należą do grona „ojców założycieli” Doradcy.

 

Na trzeciej, „medalowej” pozycji znalazł się Radosław Pruszowski, na którego wskazała jedna piąta (nieco ponad 20%) respondentów. Jest on autorem ponad czterdziestu publikacji eksperckich, w większości dotyczących problematyki kontrolnej oraz naruszeń występujących przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

Kolejne pozycje zajęli następujący autorzy:

Piotr Świątecki
Tomasz Czajkowski
Irena Skubiszak-Kalinowska
Józef Andrzej Laskowski
Ryszard Szostak
Zbigniew Leszczyński

Małgorzata Wiśniewska
Władysław Iwaniec
Piotr Zatyka
Boryczko Ewa
Ewa Wiktorowska
Włodzimierz Dzierżanowski
Andrzej Borowicz
Jacek Kaczmarczyk
Paweł Przychodzeń
Maciej Wieczorek
Józef Nowicki
Kasper Sampławski
 

 

 

Na pytanie, dotyczące najbardziej ciekawego czy najchętniej czytanego artykułu odpowiedzi były wyraźnie zróżnicowane. Najczęściej wskazywali Państwo na:

 

 • ·    publikacje autorstwa Janusza Doleckiego, wymieniając między innymi artykuł pt. „Cena rażąco niska” oraz publikację dotyczącą polegania na potencjale podmiotów trzecich z komentarzem Czytelniczki – „doskonały!”,
 •  
 • ·    publikacje autorstwa Piotra Świąteckiego zamieszczane w cyklu „Przegląd parlamentarny” jako przydatne w codziennej pracy i pozwalające na bieżąco śledzić procesy legislacyjne w parlamencie,
 •  
 • ·    felietony autorstwa Andrzeja Banasia, publikowane w cyklu „Obserwacje” – komentarze Czytelników: „Miło się czyta pisaninę pana Banasia” oraz„Doradcę zaczynam czytać od Obserwacji”,
 •  
 • ·    felietony autorstwa Tomasza Czajkowskiego w cyklu „Na marginesie” – „Bardzo ciekawe i na bieżąco”.

            Wśród tekstów, wskazywanych przez uczestników ankiety, obok wymienionych wyżej, najczęściej pojawiały się publikacje autorstwa Ewy Boryczko, Zbigniewa Leszczyńskiego, Ireny Skubiszak-Kalinowskiej, Ewy Wiktorowskiej oraz Piotra Zatyki.

 

            W odpowiedzi na pytanie dotyczące działów najchętniej przez Państwa czytanych ponad jedna piąta respondentów (ponad 22%) wskazała TEMAT NUMERU oraz INTERPRETACJE | WYJAŚNIENIA.  Na trzeciej, medalowej pozycji uplasowała się rubryka NA MARGINESIE (15%).

 

Powiązane artykuły

Na kolejnych pozycjach znalazły się następujące działy:

 • PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 13% głosów
 • OBSERWACJE – 8% głosów
 • AKTUALNOŚCI – 4% głosów
 • PRAWNIK PODPOWIADA – 4% głosów
 • ORZECZNICTWO – 3% głosów
 •  ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE – 2% głosów
 • PRZEGLĄD PARLAMENTARNY – 2% głosów
 • RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 2% głosów
 • WYWIADY I ROZMOWY – 2% głosów
 • NOWELIZACJA PZP 1% głosów

 

W kolejnym pytaniu zaprosiliśmy Państwa do współtworzenia naszego miesięcznika. Prosiliśmy także o wskazanie zagadnień czy problemów, o których chcieliby Państwo przeczytać w DORADCY. Wskazali Państwo następujące tematy:

 

·  Aktualne orzeczenia oraz komentarze do orzeczeń KIO i sądów powszechnych,

·  Problemy kontroli zamówień publicznych,

·  Publikacje dotyczące robót budowlanych,

·  Prawo europejskie dotyczące zamówień publicznych.

 

Wskazywane przez Państwa tematy często uzasadniane były dłuższymi wypowiedziami, spośród których ciekawsze prezentujemy poniżej:

 

 „Jestem zainteresowany zagadnieniem ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu o zamówienie publiczne na zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa to umowa przedwstępna, zatem jak prawidłowo ustalić wartość zamienia jeżeli zamawiający w momencie wszczęcia postępowania nie jest wstanie do końca przewidzieć jakie roboty budowlane może mieć zlecone w okresie obowiązywania umowy ramowej. Ustawa Pzp nie wyjaśnia takich wątpliwości, natomiast wzór protokołu postępowania daje możliwość ustalenia wartości zamówienia na podstawie planowanych kosztów. Jak zatem prawidłowo ustalić wartość zamówienia?

 

Widzę celowość poruszenia tematu dialogu technicznego: okres obowiązywania tej instytucji skłania juz do pewnych wniosków i spostrzeżeń . Instytucja wydaje się być traktowana z nieufnością, a szkoda. Obserwuję jak poczyna sobie z tym jeden z resortów, stosując dialog po raz kolejny i żałuję, że praktyka zdaje się nie doceniać jeszcze tej możliwości
 

Warto poruszyć kwestię aukcji elektronicznej – wciąż wywołuje ona szereg wątpliwości. Godne uwagi jest – w mojej ocenie – poruszenie sfery proceduralnej, związanej z uwzględnieniem odwołania, częściowym uwzględnieniem: chyba nie ma bardziej kłopotliwego zagadnienia, a przecież mechanizm naprawy własnych czynności przez zamawiającego powinien być codziennością w praktyce zamawiających.”

 

W pytaniu kolejnym zapytaliśmy, czy widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w DORADCY. Tu odpowiedzi rozłożyły się nieomal równo po połowie – mniej więcej tyle samo uczestników ankiety uważa, że zmiany są potrzebne oraz że wprowadzać zmian nie potrzeba.

 

Zwolennicy wprowadzenia zmian wskazywali między innymi na potrzebę publikacji większej ilości materiałów prezentujących praktyczne rozwiązania problemów występujących przy udzielaniu zamówień publicznych, popartych orzecznictwem KIO, TS i sądów powszechnych. Zdaniem wielu respondentów przydatne byłyby także publikacje zawierające wzory dokumentów przetargowych, specyfikacji i umów. Oczekują Państwo także więcej aktualności, bieżących informacji o tym, co dzieje się w systemie zamówień publicznych oraz informacji o wykrytych przekrętach, zmowach przetargowych itp. Wielu uczestników ankiety wskazywało na potrzebę utworzenia (reaktywacji) działu, w którym  publikowane byłyby odpowiedzi na pytania czytelników, a także na przywrócenie rubryki „Prawnik podpowiada”, w ramach której zamieszczane byłyby wyjaśnienia, interpretacje i praktyczne podpowiedzi odnoszące się do konkretnych sytuacji oraz popełnianych błędów.

Jeden z Czytelników postuluje, „by pismo poruszało więcej kwestii praktycznych, niekoniecznie dotykających spraw niejako „codziennych” i oczywistych ze sfery zamówień publicznych, ale przede wszystkim kwestii, które w pracy osób zajmujących się zamówieniami publicznymi sprawiają problemy. Brakuje mi krótkich, zwięzłych porad i omówień. Chętnie widziałbym także w poszczególnych numerach więcej publikacji, za to krótszych, co powodowałoby, że dany numer byłby bardziej urozmaicony.”

 

Za wszystkie sugestie dziękujemy, bierzemy je do „redakcyjnego serca” i postaramy się wprowadzać je  na łamy Doradcy.

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx