WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

47

Fot. GDDKIA887 wniosków na łączną kwotę 398 mln zł złożyli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zaległych wynagrodzeń za pracę przy budowie dróg i autostrad – poinformowała Dyrekcja w komunikacie na swojej stronie internetowej. Na mocy obowiązującej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, do chwili obecnej dla ponad 130 przedsiębiorców zostały wystawione płatności zaliczek. Najwięcej wniosków o wypłatę złożyli przedsiębiorcy do oddziału GDDKiA w Rzeszowie – 332 wnioski na łączną kwotę 175 mln zł. Pieniądze na wypłaty dla poszkodowanych drogowców zostaną uregulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. GDDKiA rozpoczęła procedurę dochodzenia zwrotu środków od wykonawców. Wypłaty dla podwykonawców, dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności, są potrącane z faktur dla generalnych wykonawców.

Powiązane artykuły

Źródło: GDDKiA