Wysokość opłaty od skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej niekonstytucyjna

28

W dniu 15 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny ostatecznie rozstrzygnął problem wysokości opłaty obowiązującej przy wnoszeniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Powiązane artykuły

Zgodnie z wyrażaną od dawna opinią większości ekspertów oraz uczestników systemu zamówień publicznych uznał ją za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.