Wystawienie gwarancji wadialnej wyłącznie na jednego członka konsorcjum

47

Problematyka prawidłowości gwarancji wadialnej składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) od kilkunastu lat stanowi przedmiot dyskusji i wymiany zróżnicowanych poglądów. Kilkukrotnie ulegała też zmianie dotycząca jej linia orzecznicza.

 

Irena Skubiszak-Kalinowska

 

Poza tym w artykule:

  • Wstęp
  • Orzeczenie Sądu Najwyższego
  • Orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku
  • Najnowsze orzeczenie trzyosobowego składu Krajowej Izby Odwoławczej
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.