Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia publiczne w Tarczy 4.0.

44

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza 4.0).

Tarcza 04 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa COVID-19 lub tarcza 1.0). Zmiany te dotyczą m.in. zamówień publicznych – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poniżej przedstawiamy je w formie tabelarycznej. (…)

 

Tomasz Krzyżanowski

Agnieszka Wachowska

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.