http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zaskarżone przepisy art. 24 ust. 1 Pzp

47

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów PiS o zbadanie przepisów nakazujących wykluczanie z przetargów firm, które w ciągu ostatnich 3 lat zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za szkodę wyrządzoną w wyniku nienależytego wykonania zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), lub takich, z którymi zamawiający wcześniej zerwał umowę (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Wśród wyeliminowanych przedsiębiorstw znalazłyby się więc i takie, które zapłaciły karę umowną. Zdaniem autorów wniosku, jest to niezgodne z konstytucją, a cały przepis łamie zasady równości, swobody gospodarczej i proporcjonalności.  Przepisowi art. 24 ust. 1 pkt. 1a zarzucają to, że przestał być stosowany zgodnie ze swoim brzmieniem, a ponadto przez Trybunał Sprawiedliwości został uznany za niezgodny z prawem unijnym.

Powiązane artykuły

źródło: Dziennik Gazeta Prawna.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx