Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

144

Prawie w każdej specyfikacji istotnych warunków zamówienia można spotkać się z frazą „z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, odnoszącą się, w zależności od warunków konkretnego postępowania, do przynajmniej kilku okoliczności. Czy zawsze ów wymóg znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa? Czy zawsze racjonalnie i skutecznie pozwala na osiągnięcie celu, jaki chce uzyskać zamawiający, wprowadzając taki zapis?