http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KIO

150

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381) Urząd Zamówień Publicznych poinformował o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Udostępnione zostały końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego wraz z łączną liczbą punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Wymienieni niżej kandydaci uzyskali następujące ilości punktów: Maria Kacprzyk uzyskała 209,5 pkt, Mateusz Paczkowski uzyskał 181,7 pkt, Katarzyna Paprocka uzyskała 210,8 pkt, Joanna Stankiewicz-Baraniak uzyskała 163,9 pkt. Komisja kwalifikacyjna stwierdziła, iż wymienione powyżej osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów uprawniającą do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki na członka Krajowej Izby Odwoławczej.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx