http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY DEREGULACYJNEJ

52

W dniu 9 października br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, przedłożonych przez ministra gospodarki. Zgodnie z założeniami, przepisy projektowanej ustawy mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, znieść lub ograniczyć niektóre bariery administracyjne oraz uprościć przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą. W ocenie rządu nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Projekt ustawy przewiduje także istotne zmiany dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. Wprowadzenie tak istotnego rozwiązania spowoduje, że zobowiązania wynikające z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będą wpływać na poziom państwowego długu publicznego. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu, z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

Powiązane artykuły

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx