http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie usług bankowych, Suplement

43

W numerze 12/2011 „Doradcy” opublikowana została ostatnia, ósma część artykułu dotyczącego zamawiania usług bankowych. W jego części siódmej omówione zostało zagadnienie oferowania ceny zerowej w przypadku bankowej obsługi zamawiającego. Ostatnio wydane zostały dwa orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące ceny zerowej. Są one na tyle znaczące, że nie można ich zbyć milczeniem. Orzeczenia zostały wydane w odmiennym stanie faktycznym, jednak wynik przeprowadzonego rozumowania składów orzekających Izby jest identyczny. Jaki? Cena oferty może być równa 0,00 złotych. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r. Izba oddaliła odwołanie banku, domagającego się odrzucenia oferty konkurenta, którego oferta została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza, a który za usługę polegającą na otwarciu i prowadzeniu w okresie czterech lat skonsolidowanych rachunków zamawiającego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz realizację płatności masowych zaoferował całkowitą cenę równą zero złotych. Z kolei wyrok z dnia 3 stycznia 2012 r. został wydany po rozpoznaniu odwołania banku wobec odrzucenia przez zamawiającego (Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.) złożonej przez bank oferty z uwagi na zaoferowanie ceny zero złotych za bankową obsługę zamawiającego w okresie czterech lat. Izba uwzględniła odwołanie, przy czym z uwagi na niemożność wyboru najkorzystniejszej oferty nakazała zamawiającemu unieważnić postępowanie. To dwa pierwsze orzeczenia, w których Izba jednoznacznie uznała, że w przypadku bankowej obsługi zamawiającego cena oferty może być równa zero złotych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx