http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie usługi nadzoru autorskiego

42

Zamówienia publiczne na usługi nadzoru autorskiego wzbudzają sporo emocji. Analizując stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentowane w Informatorze UZP z sierpnia 2011 r. należałoby przyjąć, że udzielenie zamówienia z wolnej ręki na te usługi jest, w gruncie rzeczy, niemożliwe. Powyższe stanowisko Prezes wywodzi z faktu, iż zamawiający powinien zawsze przewidywać potrzebę nadzoru autorskiego już na etapie prowadzenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i zamieścić ją w SIWZ. Niewykonanie tego obowiązku stanowi o powstaniu zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający. Nadto Prezes uznał, iż skoro przepisy prawa budowlanego zezwalają na powierzenie nadzoru autorskiego innej osobie niż autor, tym samym należy przeprowadzić przetarg nieograniczony na tego typu usługę. W przeciwnym wypadku, przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, zostają naruszone art. 7 i art. 10, tj. zasada konkurencyjności i prymatu trybu udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym oraz ograniczonym.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx