http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia sektorowe w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

37

KIO uznała, iż opis warunków udziału w postępowaniu i sposób ich oceny nie może eliminować czy ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Doświadczenie zawodowe i wiedza wykonawcy powinny być odnoszone do przedmiotu zamówienia. Stosownie do art. 22 ust. 4 opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków powinien pozostawać proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, oraz być z nim związany. Art. 138c ust. 1 pkt 2 wprawdzie zezwala na żądanie innych dokumentów, niż określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp ale tylko wówczas, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, również w nawiązaniu do przedmiotu zamówienia. Opis warunków udziału oraz sposób oceny powinien być adekwatny – proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie upoważnia zamawiającego tak do stawiania wymagań, jak i żądania dokumentów, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx