http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2020 r.

48

Od początku 2020 roku do dnia 31 lipca w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 141.998 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 57.078 co stanowi 40,20% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń o konkursie – 20 (0,01%), ogłoszeń o udzieleniu zamówienia – 55.191 (38,87%), ogłoszeń o wyniku konkursu – 36 (0,03%).

 

Łączna liczba ogłoszeń, opublikowanych w 2020 roku jest mniejsza o 12% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2019 (160.526 opublikowanych ogłoszeń).

 

 

Diagram ze str. 1 „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2018 – 2020.

 

W lipcu 2020 roku opublikowano 25.545 ogłoszeń – o blisko 8% mniej, niż w lipcu roku ubiegłego.

 

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach opublikowanych w roku 2020 jest o około 16 % mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2019 (67.755 ogłoszeń). Stanowią one 40,26% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (38,95%), a następnie dostawy (34,11%) i usługi (26,94%).

 

Większość z 57.147 postępowań prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,48%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,19%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,01%, licytacja elektroniczna – 0,25%, konkurs – 0,04%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%.

 

Diagram ze str. 2 „Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2018-2020)

 

Od początku 2020 roku do dnia 31 lipca opublikowano 55.227 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku 2019 opublikowano 63.868 ogłoszeń).

 

Diagram ze str. 2 „Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2018-2020)

 

Zdecydowaną większość zamówień, ogłaszanych w roku bieżącym w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 90,20%. Szczegółowa struktura udzielonych zamówień przedstawia się następująco:

 

 

Tryb zamówienia Odsetek
Przetarg nieograniczony 90,20
Przetarg ograniczony 0,28
Negocjacje z ogłoszeniem 0,01
Dialog konkurencyjny 0.01
Negocjacje bez ogłoszenia 0.05
Zamówienie z wolnej ręki 8,20
Zapytanie o cenę 0,95
Partnerstwo innowacyjne 0,00
Licytacja elektroniczna 0,23
Konkurs 0,07
Razem 100,00

 

Wśród powyższych danych uwagę zwraca utrzymujący się od dłuższego czasu całkowity brak zainteresowania stosowaniem partnerstwa innowacyjnego oraz śladowe zainteresowanie dialogiem konkurencyjnym, negocjacjami z ogłoszeniem i negocjacjami bez ogłoszenia.

 

Opr. na podst. Informacji

o polskim rynku zamówień

publicznych w 2020 r.

www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx