Zamówienia publiczne w 2012 r. Część trzecia

32

To już ostatnia cześć analizy poświęconej „Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku”. Tym razem, oprócz informacji statystycznych, chciałbym nieco więcej miejsca poświęcić pomysłom Urzędu na poprawę  kondycji systemu.