Ważne informacje dla zamawiających i wykonawców

44

Wypowiedź Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Iwony Bendorf-Bundorf

            Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zobligowany jest do corocznego przedłożenia sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Sprawozdanie za rok 2016 jest bardzo istotne w swojej treści, albowiem obejmuje rok, w którym nastąpiły ogromne zmiany legislacyjne i można byłoby spodziewać się pierwszych ocen postępowań o zamówienie publiczne wszczynanych po lipcu 2016 według nowych zasad przetargowych.

Powiązane artykuły

            Nikt nie odważy się na podsumowanie drugiego półrocza okresu sprawozdawczego z punktu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis