http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zarządzanie kompetencjami pracowników ds. zamówień publicznych

92

Według Komisji Europejskiej jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi zamówień publicznych jest profesjonalizacja zajmujących się nimi pracowników. Stanowi ona warunek konieczny spełniania przez nie strategicznej funkcji na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Narzędziem, które Komisja zaprojektowała w celu wsparcia profesjonalizacji zamówień publicznych jest ProcurCompE –  narzędzie zarządzania kompetencjami pracowników, które wspiera też szkolenia i rozwój zawodowy specjalistów ds. zamówień publicznych. Ma również służyć wsparciem organizatorom szkoleń dla tych specjalistów.

 

Jako cele narzędzia ProcurCompEU jego autorzy określają:

  • „ułatwienie przeprowadzania procesu rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery zawodowej wszystkich odnośnych pracowników,
  • umożliwienie organizacjom ukierunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w sposób odpowiadający celom organizacji,
  • zwiększenie ogólnego poziomu kompetencji personelu zajmującego się zamówieniami publicznymi oraz
  • sprawienie, aby funkcja udzielania zamówień była bardziej ceniona za jej multidyscyplinarny i strategiczny wymiar, a tym samym była bardziej atrakcyjna”.

Podstawą dla narzędzia ProcurCompEU jest identyfikacja 30 kluczowych kompetencji, które mają znaczenie w zespołach zajmujących się zamówieniami publicznymi. Kompetencje te są przypisywane do określonych ról w procesie udzielania zamówień. Co ważne, nie każdy pracownik musi mieć daną kompetencję na takim samym poziomie. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PROFESJONALIZACJA – CZY TO JEDYNIE SZKOLENIA?
  • ProcurCompEU A ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI
  • SKUTKI BRAKU ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI
  • GRUPY KOMPETENCJI ZGODNIE Z ProcurCompEU
  • JAK PRZEPROWADZIĆ PROCES ZMIANY?
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx