http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada proporcjonalności i przejrzystości

389

Część druga

 

Powinnością zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. Aby ten cel osiągnąć, należy stosować zasady udzielania zamówień, określone w Prawie zamówień publicznych.  Art.7 ust.1 stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zasada przejrzystości

Dyrektywy oraz ustawa nie definiują pojęcia przejrzystość. Według Słownika Języka Polskiego PWN, przejrzysty, to: „przeźroczysty, prześwitujący, łatwy do odgadnięcia, łatwy do zrozumienia”.

Zasada „przejrzystości”, to jedna z czterech zasad udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Została wprowadzona także na grunt następujących przepisów ustawy: art. 3 ust. 3; art. 21 ust. 3; art. 22c ust. 3; art. 30a ust. 1 pkt. 3; art.131s ust. 3; art.138b ust. 2; art.138k oraz art.138o ust. 2. (…)

Józef Górny

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx