http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020

38

Od początku 2020 roku do końca maja w bazie TED opublikowano ogółem 86.410 ogłoszeń o przetargach. Z tego 63.875 (73,92%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 22.535 (26,08%) przetargów ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

Polscy zamawiający opublikowali 9.567 (w roku 2019 – 9.559) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 11,07% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), nie opublikowano ogłoszeń dotyczących koncesji na roboty budowlane, a 80 ogłoszeń dotyczyło zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 42,45%.

Wykres ze str. 1 „Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE 2019 – 2020” załączonego materiału (Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020)

Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,63%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 0,98%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,12%, dialog konkurencyjny – 0,22%, partnerstwo innowacyjne – 0,0%, konkurs – 0,05%.

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 48,77%. Usługi stanowiły – 42,94%, a roboty budowlane – 8,29% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 7.893 (w roku 2019 – 7.954) ogłoszenia dotyczące dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 583 (w roku 2019 – 491) ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach. Opublikowano także 362 ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2019 – 366).

Od początku 2020 roku polscy zamawiający opublikowali 11.472 (w roku 2019 – 11.112) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Opublikowano 74 ogłoszenia dotyczące udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Wykres ze str. 2 „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach 2019 – 2020” załączonego materiału (Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020)

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 88,19%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 9,44%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,49%, przetarg ograniczony – 1,48%, dialog konkurencyjny – 0,10%, partnerstwo innowacyjne – 0,04%, wyniki konkursu – 0,25%.

W 356 przypadkach (3,10% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast w tym czasie polscy przedsiębiorcy uzyskali 49 kontraktów na realizacje zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

Liczbę zamówień udzielonych polskim wykonawcom na rynkach innych państw członkowskich UE z uwzględnieniem wartości tych zamówień przedstawia poniższa tabela:

Tabela ze str. 6 „Liczba zamówień udzielonych polskim wykonawcom na rynkach innych państw członkowskich UE z uwzględnieniem wartości tych zamówień” załączonego materiału (Biuletyn Informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych 01.01.2020–31.05.2020)

 

Opr. na podst.
Informacji UZP
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx