Zewnętrzne instrumenty finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle PZP

38

Niewątpliwie najstarszym oraz najbardziej klasycznym przykładem finansowania inwestycji za pomocą obcego kapitału jest kredyt bankowy. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zaciągniętego kredytu bankowego nie wymaga szczegółowego omówienia, gdyż w najprostszym ujęciu polega na zwrocie pożyczonego kapitału w określonym terminie, wraz z odsetkami. Natomiast sama kwota udzielonego kredytu jest uzależniona od różnych czynników, w szczególności od kosztów realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz od zdolności kredytowej inwestora.