http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMIANA ZAKRESU DOKUMENTÓW

36

ZMIANA ZAKRESU

DOKUMENTÓW

Powiązane artykuły

 

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wychodząc naprzeciw prośbom instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi dotyczącym szerszego udostępnienia dokumentacji  prowadzonych przez Prezesa UZP kontroli postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE, od dnia 15 stycznia 2017 r. Prezes UZP rozszerzył katalog, przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym oraz wdrażającym poszczególne programy operacyjne, dokumentów związanych z tymi kontrolami. Uwzględniając powyższe, instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające poszczególne programy operacyjne będą otrzymywać od Prezesa UZP szerszy katalog dokumentów związanych z kontrolą danego postępowania, tj. informację o wyniku kontroli, protokół kontroli, listę sprawdzającą, zastrzeżenia zamawiającego od wyniku kontroli, jeśli zostaną wniesione, stanowisko Prezesa UZP w przedmiocie zastrzeżeń oraz uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń. Powyższa zmiana  ma na celu ułatwienie prowadzenia właściwym instytucjom procedury  kwalifikowania wydatków w związku z prowadzonymi przez beneficjentów środków UE postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx