AKTUALNA WERSJA INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD

129

Na stronie internetowej UZP opublikowana została aktualna wersja instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD.  Aktualizacja związana jest z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl