http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

BENEFICJENCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

47

Półtora tysiąca samorządów skorzystało w ubiegłym roku z wyższej subwencji oświatowej ze względu na słabą kondycję finansową i mało liczne oddziały szkolne.
W 2019 r. po raz pierwszy przy podziale subwencji oświatowej uwzględniono kryterium zamożności danej jednostki samorządu terytorialnego. Chodziło wówczas o ostatnie cztery miesiące roku i dodatkowe pieniądze subwencyjne, które samorządy otrzymały w związku z wrześniowymi podwyżkami dla nauczycieli. Warunkiem otrzymania dodatkowych 183 zł na ucznia było spełnienie dwóch kryteriów. Po pierwsze relacja dochodów danej JST w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju musiała być niższa od 90 proc. Po drugie – dany samorząd miał prowadzić lub dotować szkołę lub szkoły podstawowe, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju (18 uczniów). Wśród 1,5 tysiąca samorządów, które skorzystały na wprowadzeniu tego rozwiązania (nowa waga w algorytmie dzielącym pieniądze) były 963 gminy wiejskie, 398 miejsko-wiejskich, 28 miejskich i 8 miast na prawach powiatu. Wyższa subwencja trafiła też do 98 powiatów ziemskich i jednego samorządu województwa (woj. łódzkie). W tym roku resort edukacji rozszerza przetestowany już mechanizm na całe dwanaście miesięcy. Po spełnieniu warunków można będzie otrzymać dodatkowe 600 zł na ucznia. Projekt rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; czeka na wejście w życie ustawy budżetowej.

 

źródło: Serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx