Wybór oferty najkorzystniejszej na tle zasady efektywności zamówień publicznych

56

Pojęcie oferty najkorzystniejszej znajduje się w centrum zainteresowania zamówień publicznych. Wynika to z celu, jaki przypisuje się całemu postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest nim wybór najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadania publicznego.

Franciszek Łapecki