przeglądanie Kategoria

02. Luty

Wybór trybu postępowania

Decyzja o wyborze trybu udzielenia zamówienia należy do podmiotu zamawiającego. Jest zależna z jednej strony od efektów, jakie…

Umowy o zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w jest w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Jest to…

ZIELONY ŁAD

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego przez przewodniczącą Komisji…

CYFROWE DANE PRZESTRZENNE

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz…

KALKULATORY KOSZTÓW ŻYCIA

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów,…

KONSULTACJE UZP

W ramach współpracy z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaprasza branżowe…