przeglądanie Kategoria

Sprostowanie

Sprostowanie

W drugiej części artykułu Józefa Górnego pt. „Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert” opublikowanej w numerze…