Sprostowanie

27

W drugiej części artykułu Józefa Górnego pt. „Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert” opublikowanej w numerze kwietniowym, na stronie 42, w ostatnim zdaniu kolumny drugiej, wkradł się istotny błąd merytoryczny. Zdanie to brzmi: „Wyniki tych porównań są poprawne tylko wtedy, gdy wyrażają się liczbą 1”, tymczasem powinno brzmieć: „Wyniki tych porównań są poprawne tylko wtedy, gdy wyrażają się liczbą 1. Za zaistniałą pomyłkę Autora oraz Czytelników uprzejmie przepraszamy.

Redakcja