przeglądanie Kategoria

Na marginesie

Akcja edukacja

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę przepisy wprowadzające Prawo…