przeglądanie Kategoria

10. Październik

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej to niezwykle istotne narzędzia, mające wpływ nie tylko na efektywność postępowania o udzielenie zamówienia…

Pięć plusów

  Pięć plus to nie jest moja globalna ocena nowej ustawy. Pięć plusów to pięć zmian, które uważam za pozytywne, pożądane, idące…

Akcja edukacja

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę przepisy wprowadzające Prawo…

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W dniu 25 września 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z…

TEKST JEDNOLITY

W dniu 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie…

USTAWA PODPISANA

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych…