przeglądanie Kategoria

ABC Zamówień publicznych

Koszty procedur odwoławczych

Kiedy zamierzamy złożyć odwołanie, pojawia się problem związanych z tym kosztów. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa, a do tego…