przeglądanie Kategoria

Interpretacje / Wyjaśnienia

Waloryzacja umów

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek uwzględniania w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi,…