przeglądanie Kategoria

Aktualności / Wydarzenia

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

W IV kw. 2021 r. rząd powinien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa – wynika z informacji opublikowanej w…

KONKURS NA PREZESA KIO

Na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania…