przeglądanie Kategoria

11. Listopad

Trzy pytania w temacie numeru

Inaugurujemy dzisiaj nową rubrykę, która, mamy nadzieję, na dłużej zadomowi się na naszych łamach. Dedykowana jest tym…

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

W IV kw. 2021 r. rząd powinien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa – wynika z informacji opublikowanej w…

KONKURS NA PREZESA KIO

Na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania…